forbot

Alciona, OOO NPF

Alciona, OOO NPF

  • Alciona, OOO NPF
Quầy trưng bày
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
156000.00 UAH
Tấm phòng chỉnh lưng
Tấm phòng chỉnh lưng
600.00 UAH
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
260000.00 UAH
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
190000.00 UAH
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
1.00 UAH
Mô phỏng phục hồi chức năng
Mô phỏng phục hồi chức năng
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế
Trị liệu nước
Trị liệu nước
1.00 UAH
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Tấm phòng chỉnh lưng
Tấm phòng chỉnh lưng
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Mô phỏng phục hồi chức năng
Mô phỏng phục hồi chức năng
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế
Trị liệu nước
Trị liệu nước
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Custom order, 40 ngày 
156000 UAH(5700 USD)
Nhóm: Thiết bị phục hồi sức khỏe
Tấm phòng chỉnh lưng
Đang có sẵn 
600 UAH(21.50 USD)
Nhóm: Tấm phòng chỉnh lưng
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Custom order | Wholesale and retail 
từ 260000 UAH(11250 USD)
Wholesale: 250000 UAH(11000 USD) từ 1 c
Nhóm: Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị phục hồi sức khỏe
Custom order, 90 ngày 
từ 190000 UAH(8000 USD)
Nhóm: Thiết bị phục hồi sức khỏe
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Custom order 
từ 1 UAH
Nhóm: Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Mô phỏng phục hồi chức năng
Đang có sẵn 
Nhóm: Mô phỏng phục hồi chức năng
Thiết bị y tế
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị y tế
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Đang có sẵn 
Nhóm: Sản phẩm điều trị, phòng ngừa, phục hồi chức năng
Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị điều trị và phục hồi cột sống
Thiết bị y tế
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị y tế
Trị liệu nước
 
1 UAH(1 USD)
Nhóm: Trị liệu nước
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  04116,  st. V. Vasilevskoj , 4

Thủ trưởng

Mochalov Yurij Arkadevich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Alciona, OOO NPF. Tất cả thông tin về Alciona, OOO NPF tại Kiev (Ukraina).